O nama
Zastupstva
Clivet
Ventilclima
GIF
Jaga
Mariterm
Kontakt
 

Ventilacija bez propuha i filtracija zraka u prostorima kuhinja kao i industriji za proizvodnju ili preradu hrane.

GIF - jednostavno rečeno bolje i lakše

 • Ventilacijski strop GIF je jednostavan način za bolju ventilaciju u kuhinjama i industriji za preradu hrane
 • Zasićeni zrak se odsisava preko velike površine, a masnoće i vlaga se vrlo učinkovito izdvajaju iz isparavanja koja nastaju od velikih grijanih posuda, otvorenih kuhala, roštilja, pečenjara sa vrućim uljem i sl.
 • Svježi zrak se vrlo nježno uvodi u prostor tako da se ne stvara propuh i posebno hladne površine, a da se istodobno ostvari učinkovita ventilacija.
 • Apsorpcija buke bitno je unaprijeđena konstrukcijom novih akustičkih elemenata za smanjenje buke posebno primjenjivih u prostorima pranja posuđa.
 • Međusobno povezane stropne kazete jednostavno se redom vade i vraćaju guranjem ili povlačenjem po učvršćenim vodilicama bez ikakvih poteškoća.
 • Stropne kazete GIF imaju vrlo visok stupanj izlučivanja masnoće i vlage, jednostavno se provjeravaju i čiste.
 • Vrlo zahtjevne kazete, specijalno konstruirane za vrlo intenzivne kuhinjske prostore, primjerene velikim restoranima, jako pojednostavljuju uobičajeno održavanje kazeta iznad masnih pečenjara, roštilja i otvorenih kuhala.

Korištenjem osnovnih fizikalnih zakona i domišljate patentirane tehnologije, kuhinjski prostor se "promijenio". Rad u kuhinji je postao jednostavniji, fleksibilniji i prije svega efikasniji, na sljedeći način:

 • Raspored opreme biti će postavljen prema najsvrsi-shodijem rasporedu, a neće se morati voditi računa da smještaj opreme koja proizvodi veće količine pare bude blizu nape.
 • Odsisavanje zraka malom brzinom preko velike površine eliminira osjećaj propuha.
 • Dovod svježeg zraka uvodi se u prostor malom brzinom kroz pripremnu komoru tako da se izbjegava nelagodan osjećaj hladnog propuha.
 • Boljom kontrolom tempe­rature i vlažnosti prostora u kuhinji osigurava se zdraviji i čišći prostor.
 • Upravo je iznimno velika razlika u postupku uobičajenog čišćenja kuhinje i novog sistema.
 • Postupak čišćenja provodi se tako da se kazete povlačenjem vade iz učvršćenih vodilica i propuštaju kroz perilicu posuđa.

GIF - za potpunu fleksibilnost

GIF ventilacijski stropovi podobni su za bilo koju veličinu kuhinje, bez obzira na to radi li se o novom prostoru ili o rekonstrukciji. Aluminijske učvršćene vodilice prihvaćaju modularne kvadratne kazete veličine 500 mm i svi elementi su međusobno zamjenjivi. Zbog toga je zajamčena apsolutna fleksibilnost za razmještaj tehnologije, čak i nakon njegove postave. Ne postoji nikakvo ograničenje za preraspodjelu tehnološke opreme unutar prostora, jer je jedini fiksni element stropa nepropusna plenumska zona između dovoda i odsisa zraka. Navedenu pregradu moguće je preurediti u samo nekoliko sati.

A - Mali separator
B - Veliki separator
C - Zasićeni masni zrak
D - Taložnica masnoće i nečistoće
E - Komora za odvajanje
F - Pročišćeni odsis

GIF za optimalnu učinkovitost filtriranja

Fizikalne karakteristike stropnih kazeta su takve da funkcioniraju kao vrlo efikasni filtri masnoće i vlage. Korištenjem temperature orošavanja i trenutno stanje unutrašnjeg prostora, vlaga i masnoća se kondenziraju te se na taj način zrak koji prolazi kroz kazete učinkovito filtrira. Kazete sadržavaju nekoliko zakrivljenih separatora koji su međusobno preklopljeni i naizmjenično sučeljeni gore i dolje. Prostor preklapanja sačinjava dvostupanjsku komoru u kojoj dolazi do hlađenja i turbulencije. Prvo - zato jer je površina kazete hladnija od zasićenog zraka koji se uzdiže, pa vlaga kondenzira i biva uhvaćena u A - separator. Drugo - turbulencija koja se stvara prolaskom zraka kroz separacijsku komoru, uzrokuje da teže čestice udaraju u stjenku komore i na taj način se izdvajaju. Osnovna značajka kazete je da se taj postupak kontinuirano odvija bez utjecaja na protok zraka ili mogućnost izdvajanja, kao npr. kod filtra koji postaje progresivno neefikasan kako se filtar puni. Tako učinak "filtracije" GIF kazeta jamči da neće doći do taloženja na stjenke objekta u plenumskom prostoru. Konstrukcija kazeta također osigurava da neće doći do kapanja kondenzata.

GIF za dobro osvijetljenu kuhinju

Rasvjetna tijela GIF opstrujavaju se svježim zrakom i na taj način je riješen godinama star problem rasvjete u kuhinjskim prostorima, jer se na rasvjetnim tijelima stvara film koju čini nečista masnoća. Strujanjem svježeg zraka kroz rasvjetni element i njegovim usmjeravanjem kroz tijelo distributera, rasvjetna kutija ostaje čista, a samim tim zadržava se i učinkovitost rasvjete.

GIF - štedi vrijeme i novac

GIF ventilacijski stropovi imaju jedinstvenu prednost, a to je trošak : samo GIF kazete mogu se gurnuti ili povući s bilo koje pozicije na stropu. Jednostavno podignemo najbližu kazetu, a ostale se lagano povlače i podižu jedna za drugom. Samo 4 kazete po 1 m2, potrebno je demontirati i jednostavno oprati u perilici za posuđe. Ništa ne može biti jednostavnije. Higijena vašeg opranog stropa je očuvana. Za funkciju kuhinje i osoblje koje radi na održavanju ovo znači slijedeće:

 • Demontaža kazeta je krajnje jednostavna. Može je obaviti samo jedna osoba bez ikakvih poteškoća; dvije osobe izvršiti će to još jednostavnije i na učinkovitiji način.
 • Nisu potrebne nikakve predradnje, kao npr. prekrivanje opreme ili čekanje da se tehnološka oprema ohladi kako bi se moglo stati na nju. S GIF kuhinjskim stropom obje aktivnosti mogu se odvijati istovremeno.
 • Ako se čiste kazete drže u pričuvi, prljave kazete mogu se odmah zamijeniti tako da stjenke plenuma nikada ne budu izložene isparavanju koje se stvara neprekinutim kuhinjskim aktivnostima.
 • U stropu nije potreban nikakav poseban revizioni otvor za održavanje objekta ili zgrade. Plenumski prostor dostupan je uvijek i na svakom mjestu jednostavnim uklanjanjem bilo koje kazete.

Nije potrebno nikakvo posebno održavanje.
Do sada je bilo potrebno planirati efikasno i higijensko čišćenje (hlađenje opreme, službu za čišćenje - dezinfekciju i vrijeme). Sada se sve praktično "koordinira" u perilici za posuđe. GIF stropne kazete odgovaraju gastro normi od 500mm kvadratnog modula, tako da veličina odgovara svakoj komercijalnoj perilicu za posuđe.
Idealno bi bilo posjedovati nekoliko čistih rezervnih kazeta, 10 ili možda 12, ovisno o veličini kuhinje, i čišćenje provoditi npr. u tjednim ciklusima. Prilikom čišćenja prljave kazete odmah bi trebalo zamijeniti rezervnim čistim kazetama. Takvom organizacijom postupak traje samo nekoliko minuta, a prljave kazete mogu i pričekati na prikladnije vrijeme za pranje. Čiste opet mogu čekati na slijedeću fazu.

Učestalost pranja isključivo ovisi o intenzitetu i vrsti kuhanja kao i o poziciji stropa u odnosu na tehnološke uređaje. Tako će se npr. kazete postavljene iznad masnih pečenjara i lonaca morati znatno češće prati nego one postavljene iznad običnih pećnica. Obično ciklus varira od mjesečnog do šestomjesečnog za odsisne kazete te godišnjeg ili čak dvogodišnjeg za dovodne kazete.

GIF - ventilacijski stropovi nude radnom osoblju:

 • Atraktivan radni prostor
 • Ventilaciju bez propuha
 • Konstantnu higijenu
 • Učinkovitu separaciju masnoća
 • Eliminirano kapanje masnoće ili vodenog kondenzata
 • Poboljšanu sigurnost
 • Jednostavno održavanje

GIF - ventilacijski stropovi nude projektantima:

 • Apsolutnu slobodu za postavljanje tehnološkog procesa
 • Totalnu fleksibilnost za buduće promjene O Jednostavne elemente
 • Jednostavne elemente
 • Prikladnost za uporabu kod novih i rekonstrukcijskih projekata
 • Jednostavnu montažu

ClivetVentilclimaGIF
Studio Imago