O nama
Zastupstva
Clivet
Ventilclima
GIF
Jaga
Mariterm
Kontakt
 

Ventilacija bez propuha i filtracija zraka u prostorima kuhinja kao i industriji za proizvodnju ili preradu hrane.

GIF - jednostavno re襮o bolje i lak좲>

 • Ventilacijski strop GIF je jednostavan na詮 za bolju ventilaciju u kuhinjama i industriji za preradu hrane
 • Zasi楮i zrak se odsisava preko velike povr a masno楠i vlaga se vrlo u詮kovito izdvajaju iz isparavanja koja nastaju od velikih grijanih posuda, otvorenih kuhala, ro鬪a, pe襮jara sa vru橭 uljem i sl.
 • Svjeາak se vrlo njevodi u prostor tako da se ne stvara propuh i posebno hladne povr a da se istodobno ostvari u詮kovita ventilacija.
 • Apsorpcija buke bitno je unaprije审 konstrukcijom novih akusti諩h elemenata za smanjenje buke posebno primjenjivih u prostorima pranja posuᮼ/li>
 • Me峯bno povezane stropne kazete jednostavno se redom vade i vra桪u guranjem ili povla襮jem po u趲宩m vodilicama bez ikakvih pote說.
 • Stropne kazete GIF imaju vrlo visok stupanj izlu詶anja masno楠i vlage, jednostavno se provjeravaju i 詳te.
 • Vrlo zahtjevne kazete, specijalno konstruirane za vrlo intenzivne kuhinjske prostore, primjerene velikim restoranima, jako pojednostavljuju uobi衪eno odr桮je kazeta iznad masnih pe襮jara, ro鬪a i otvorenih kuhala.

Kori宪em osnovnih fizikalnih zakona i domi꡴e patentirane tehnologije, kuhinjski prostor se "promijenio". Rad u kuhinji je postao jednostavniji, fleksibilniji i prije svega efikasniji, na sljede橠na詮:

 • Raspored opreme biti 楠postavljen prema najsvrsi-shodijem rasporedu, a ne楠se morati voditi ra赮a da smje᪠opreme koja proizvodi ve楠koli詮e pare bude blizu nape.
 • Odsisavanje zraka malom brzinom preko velike povreliminira osje桪 propuha.
 • Dovod svje砺raka uvodi se u prostor malom brzinom kroz pripremnu komoru tako da se izbjegava nelagodan osje桪 hladnog propuha.
 • Boljom kontrolom tempeᴵre i vlaﳴi prostora u kuhinji osigurava se zdraviji i 詚橠prostor.
 • Upravo je iznimno velika razlika u postupku uobi衪enog 詚楮ja kuhinje i novog sistema.
 • Postupak 詚楮ja provodi se tako da se kazete povla襮jem vade iz u趲宩h vodilica i propu᪵ kroz perilicu posuᮼ/li>

GIF - za potpunu fleksibilnost

GIF ventilacijski stropovi podobni su za bilo koju veli詮u kuhinje, bez obzira na to radi li se o novom prostoru ili o rekonstrukciji. Aluminijske u趲宥 vodilice prihva桪u modularne kvadratne kazete veli詮e 500 mm i svi elementi su me峯bno zamjenjivi. Zbog toga je zajam襮a apsolutna fleksibilnost za razmje᪠ tehnologije, 衫 i nakon njegove postave. Ne postoji nikakvo ograni襮je za preraspodjelu tehnolo堯preme unutar prostora, jer je jedini fiksni element stropa nepropusna plenumska zona izme堤ovoda i odsisa zraka. Navedenu pregradu mogu楠je preurediti u samo nekoliko sati.

A - Mali separator
B - Veliki separator
C - Zasi楮i masni zrak
D - Talo飡 masno楠i ne詳to楼br> E - Komora za odvajanje
F - Pro詚楮i odsis

GIF za optimalnu u詮kovitost filtriranja

Fizikalne karakteristike stropnih kazeta su takve da funkcioniraju kao vrlo efikasni filtri masno楠i vlage. Kori宪em temperature oro桮ja i trenutno stanje unutraꥧ prostora, vlaga i masno桠se kondenziraju te se na taj na詮 zrak koji prolazi kroz kazete u詮kovito filtrira. Kazete sadr桪u nekoliko zakrivljenih separatora koji su me峯bno preklopljeni i naizmjeni讯 su襬jeni gore i dolje. Prostor preklapanja sa詮java dvostupanjsku komoru u kojoj dolazi do hla宪a i turbulencije. Prvo - zato jer je povrkazete hladnija od zasi楮og zraka koji se uzdi젰a vlaga kondenzira i biva uhva楮a u A - separator. Drugo - turbulencija koja se stvara prolaskom zraka kroz separacijsku komoru, uzrokuje da teਥstice udaraju u stjenku komore i na taj na詮 se izdvajaju. Osnovna zna衪ka kazete je da se taj postupak kontinuirano odvija bez utjecaja na protok zraka ili mogu殯st izdvajanja, kao npr. kod filtra koji postaje progresivno neefikasan kako se filtar puni. Tako u詮ak "filtracije" GIF kazeta jam詠da ne楠do橠 do talo na stjenke objekta u plenumskom prostoru. Konstrukcija kazeta tako岠osigurava da ne楠do橠do kapanja kondenzata.

GIF za dobro osvijetljenu kuhinju

Rasvjetna tijela GIF opstrujavaju se svje� zrakom i na taj na詮 je rijeodinama star problem rasvjete u kuhinjskim prostorima, jer se na rasvjetnim tijelima stvara film koju 詮i ne詳ta masno桮 Strujanjem svje砺raka kroz rasvjetni element i njegovim usmjeravanjem kroz tijelo distributera, rasvjetna kutija ostaje 詳ta, a samim tim zadr桠se i u詮kovitost rasvjete.

GIF - 天 vrijeme i novac

GIF ventilacijski stropovi imaju jedinstvenu prednost, a to je tro렺 samo GIF kazete mogu se gurnuti ili povu橠s bilo koje pozicije na stropu. Jednostavno podignemo najbliૡzetu, a ostale se lagano povla襠i podiࠠ jedna za drugom. Samo 4 kazete po 1 m2, potrebno je demontirati i jednostavno oprati u perilici za posu宠 Niᠮe moࢩti jednostavnije. Higijena va砯pranog stropa je o赶ana. Za funkciju kuhinje i osoblje koje radi na odr桮ju ovo zna詠slijede楺

 • Demontaૡzeta je krajnje jednostavna. Moࠠ je obaviti samo jedna osoba bez ikakvih pote說; dvije osobe izvr䩠楠to joꥤnostavnije i na u詮kovitiji na詮.
 • Nisu potrebne nikakve predradnje, kao npr. prekrivanje opreme ili 襫anje da se tehnoloᠯprema ohladi kako bi se moglo stati na nju. S GIF kuhinjskim stropom obje aktivnosti mogu se odvijati istovremeno.
 • Ako se 詳te kazete drൠpri赶i, prljave kazete mogu se odmah zamijeniti tako da stjenke plenuma nikada ne budu izloisparavanju koje se stvara neprekinutim kuhinjskim aktivnostima.
 • U stropu nije potreban nikakav poseban revizioni otvor za odr桮je objekta ili zgrade. Plenumski prostor dostupan je uvijek i na svakom mjestu jednostavnim uklanjanjem bilo koje kazete.

Nije potrebno nikakvo posebno odr桮je.
Do sada je bilo potrebno planirati efikasno i higijensko 詚楮je (hla宪e opreme, slu堺a 詚楮je - dezinfekciju i vrijeme). Sada se sve prakti讯 "koordinira" u perilici za posu宠GIF stropne kazete odgovaraju gastro normi od 500mm kvadratnog modula, tako da veli詮a odgovara svakoj komercijalnoj perilicu za posu宼br> Idealno bi bilo posjedovati nekoliko 詳tih rezervnih kazeta, 10 ili moᠱ2, ovisno o veli詮i kuhinje, i 詚楮je provoditi npr. u tjednim ciklusima. Prilikom 詚楮ja prljave kazete odmah bi trebalo zamijeniti rezervnim 詳tim kazetama. Takvom organizacijom postupak traje samo nekoliko minuta, a prljave kazete mogu i pri襫ati na prikladnije vrijeme za pranje. ȩste opet mogu 襫ati na slijede浠fazu.

U襳talost pranja isklju詶o ovisi o intenzitetu i vrsti kuhanja kao i o poziciji stropa u odnosu na tehnolo堠 ure᪥. Tako 楠se npr. kazete postavljene iznad masnih pe襮jara i lonaca morati znatno 襚楠prati nego one postavljene iznad obi让h pe殩ca. Obi讯 ciklus varira od mjese讯g do 㴯mjese讯g za odsisne kazete te godiꥧ ili 衫 dvogodiꥧ za dovodne kazete.

GIF - ventilacijski stropovi nude radnom osoblju:

 • Atraktivan radni prostor
 • Ventilaciju bez propuha
 • Konstantnu higijenu
 • U詮kovitu separaciju masno桍
 • Eliminirano kapanje masno楠ili vodenog kondenzata
 • Poboljsigurnost
 • Jednostavno odr桮je

GIF - ventilacijski stropovi nude projektantima:

 • Apsolutnu slobodu za postavljanje tehnolo易procesa
 • Totalnu fleksibilnost za budu楠promjene O Jednostavne elemente
 • Jednostavne elemente
 • Prikladnost za uporabu kod novih i rekonstrukcijskih projekata
 • Jednostavnu monta쯬i>

ClivetVentilclimaGIF
Studio Imago
 
众所周知,酒酿鸡蛋具有很好的丰胸效果丰胸产品。粉嫩公主酒酿蛋刘燕经过长达数年潜心研究,在古方基础上,精选上等材料丰胸粉嫩公主酒酿蛋,比如珍珠糯米、土鸡蛋、甜酒酿、野葛根粉等,能够百分百保证天然食材提取丰胸产品排行榜,不添加任何的物质,100%,纯植物提取的美胸品牌,让女性们能够放心饮用丰胸产品酒酿蛋